Áp dụng chính sách mới liên quan đến mua Gói MemberShip
  • 18/102023
  • Hà An

Áp dụng chính sách mới liên quan đến mua Gói MemberShip

THÔNG BÁO

(V/v Áp dụng chính sách mới liên quan đến mua Gói MemberShip) 

Kính gửi: Quý Công ty thành viên, Quý Lãnh Đạo, Quản lý!

                 Quý Đối tác, Quý Khách hàng!

                 Quý cộng đồng người dùng!

LocaMos xin trân trọng thông báo về việc áp dụng chính sách mới liên quan đến mua Gói MemberShip như sau:

Điều kiện mua gói Membership: Giới thiệu 03 user mới (meet thành công với user khác)

Thời gian áp dụng: từ ngày 20.10.2023

LocaMos xin trân trọng cảm ơn và thông báo!

popup

Số lượng:

Tổng tiền: