LocaBiz là Bộ giải pháp bao gồm phần mềm và ứng dụng dành cho doanh nghiệp, sử dụng trong hoạt động thu hút khách hàng, tăng doanh thu thông qua nền tảng của LocaMos.

Khách hàng đến sử dụng sản phẩm, dịch vụ sẽ được quà tặng từ LocaMos hoặc từ đối tác Doanh nghiệp của LocaBiz.

LocaBiz có 02 cấu phần:

  • Website cho chủ doanh nghiệp
  • App LocaBiz dành cho nhân viên
popup

Số lượng:

Tổng tiền: