LocaMos hợp tác với Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia  (NIC), Viện Công nghệ thông tin ĐHQG về việc: Triển khai đào tạo và ứng dụng Blockchain cho Sinh viên tại Việt Nam
  • 04/082023
  • Hà An

LocaMos hợp tác với Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia (NIC), Viện Công nghệ thông tin ĐHQG về việc: Triển khai đào tạo và ứng dụng Blockchain cho Sinh viên tại Việt Nam

Một chương mới mở ra với LocaMos trong việc đưa công nghệ vào cuộc sống, ngày 31.7.2023 đã có 1 buổi họp quan trọng giữa đại diện LocaMos, Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia ( NIC ) và Viện Công nghệ thông tin ĐHQG về việc: Triển khai đào tạo và ứng dụng Blockchain cho Sinh viên tại Việt Nam. Sự hợp tác này sẽ giúp hàng nghìn sinh viên Việt nam có cơ hội được tham gia 1 lĩnh vực công nghệ mới đầy tiềm năng và tạo ra vườn ươm hàng trăm doanh nghiệp Blockchain tiềm năng trong tương lai. LocaMos sẽ là bệ đỡ để các doanh nghiệp công nghệ Việt có điều kiện phát triển mạnh mẽ trong hệ sinh thái của LocaMos 

Link tham khảo: https://iti.vnu.edu.vn/hop-tac-voi-trung-tam-doi-moi-sang-tao-quoc-gia-nic-bo-ke-hoach-va-dau-tu-ve-chuoi-hoat-dong-doi-moi-sang-tao-uom-mam-cong-nghe-blockchain/?fbclid=IwAR2FdE0PNrr2TvSqQfFRYQqxT4wV6FcTMIjR5UwEPoWsU-SuzxlaXrIkKEs

 

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
popup

Số lượng:

Tổng tiền: