THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NHẰM HỖ TRỢ CHO CÁC CẤP LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ
 • 25/112023
 • Hà An

THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NHẰM HỖ TRỢ CHO CÁC CẤP LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2023

THÔNG BÁO

(V/v: Thay đổi chính sách phát triển nhằm hỗ trợ cho Các Cấp Lãnh Đạo, Quản Lý)

Kính gửi: Quý Công Ty Thành Viên, Quý Lãnh Đạo, Quản Lý!

Nhằm mục đích hỗ trợ mạnh mẽ và đồng hành cùng sự phát triển của Thị Trường, Các Cấp Quản Lý, Lãnh Đạo đạt KPIs, đồng thời chuẩn bị cho quá trình mở rộng hoạt động Quốc Tế, phát triển LocaMart. LocaMos luôn không ngừng nỗ lực để tối ưu hóa các tiêu chí và hoạt động phát triển, cam kết hỗ trợ Quý đối tác trong việc đạt được mục tiêu thông qua việc điều chỉnh chính sách phát triển như sau:

 1. CHÍNH SÁCH VÀ QUYỀN LỢI ÁP DỤNG:
 1. Chính sách quy đổi mới (Chỉ áp dụng trong thời gian từ 01/11/2023 - 31/12/2023)

 

Nội dung chính sách quy đổi

 

Chính sách cũ

Chính sách mới

Phát triển trực tiếp 01 NFT Địa Điểm trong nước hoặc mua hộ 1NFT Địa điểm Quốc Tế

 

= 2.000 Point

 

= 4.000 Point

 

Phát triển 01 Gói Membership

= 100 Point

 

= 400 Point

Phát triển 01 Doanh nghiệp sử dụng LocaBiz

= 100 Point

= 1.000 Point

Phát triển 01 User (LocaMeet được kích hoạt)

= 5 Point

= 10 Point

Phát triển 01 Tem rau

 

= 500 Point

 

2. Phương thức tính kết quả thực tế:

 • Tính KPIs tổng theo tháng và nhận điểm LocaBonus vào ngày 15 hàng tháng, điểm LocaBonus được chi trả vào tài khoản chính;
 • Đối với KPIs thực hiện theo phương án 1: KPIs tháng trước không đạt được phép cộng dồn vào tháng kế tiếp. Số KPIs thừa của tháng trước sẽ được cộng dồn vào tháng kế tiếp nhưng tối đa không quá 3 tháng;
 • Được cộng điểm Point cá nhân phát triển trực tiếp vào điểm Point phát triển đội nhóm.
 1. Thời gian áp dụng:
 • Áp dụng: từ ngày 01/11/2023 đến hết ngày 31/12/2023
 • Cơ chế KPIs áp dụng sau ngày 31/12/2023 sẽ được thông báo tới các cấp Quản Lý, Trưởng Phòng, Phó Giám Đốc trong các cuộc họp và văn bản tiếp theo (nếu có thay đổi).

Top of Form

 1. CÁC PHƯƠNG ÁN ÁP DỤNG KPIs:
 1. Phương án 1: Các Cấp Quản Lý trở lên trực tiếp phát triển kinh doanh:        

STT

CẤP BẬC

ĐỊNH MỨC

TIÊU CHUẨN

1

QL, TP, PGĐ đạt Quản lý Chuẩn

8.000 Point

2

QL, TP, PGĐ đạt Trưởng phòng Chuẩn

24.000 Point

 1. Phương án 2: Các cấp Quản Lý trở lên phát triển kinh doanh theo đội nhóm:

STT

CẤP BẬC

ĐỊNH MỨC 

TIÊU CHUẨN

1

QL, TP, PGĐ đạt Quản Lý Chuẩn

Đạt 20.000 point/tháng trên tổng đội nhóm

2

QL, TP, PGĐ đạt Trưởng Phòng Chuẩn

Đạt 60.000 point/tháng trên tổng đội nhóm

 

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày phát hành.

 

Xin trân trọng cảm ơn!

popup

Số lượng:

Tổng tiền: